Việt Nam giảm tiêu thụ HFC dưới 14 triệu tấn CO2 tương đương

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa công bố kế hoạch cụ thể cho mục tiêu giảm dần lượng tiêu thụ HFC, bắt đầu từ năm 2029 hướng đến giảm 80% lượng tiêu thụ HFC vào năm 2045.

Kế hoạch được áp dụng cho giai đoạn 2024-2028, nhằm quản lý và giảm lượng chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát (HFC) tại Việt Nam. Cụ thể, Việt Nam sẽ giữ mức sản xuất cơ sở các chất HFC là 0 tấn CO2 tương đương.và mức tiêu thụ cơ sở là 13.991.360 tấn CO2 tương đương.

Việt Nam hiện không sản xuất mà chỉ nhập khẩu HFC cho các lĩnh vực làm lạnh như điều hòa không khí, máy sản xuất nước lạnh (chiller), vận tải, hệ thống lạnh dân dụng và công nghiệp. Lộ trình quản lý HFC của Việt Nam nhấn mạnh vào.việc thay thế công nghệ làm mát thân thiện với môi trường và tăng hiệu suất năng lượng.

Dữ liệu cho thấy lượng tiêu thụ HFC tăng đột biến vào năm 2020, sau đó giảm do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và dự kiến sẽ tăng trở lại vào năm 2022. Việc tăng tiêu thụ HFC đồng nghĩa với việc tăng phát thải khí nhà kính,.đòi hỏi sự chú trọng vào việc cắt bớt sử dụng chất này để bảo vệ môi trường và khí hậu.

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường


Thanh Kim Long Co. SINCE 1994

51 Đoàn Như Hài, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: (+84) 28 3940 0991

Website: www.thanhkimlong.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02839400991