Chương Trình Từ Thiện: Kỷ Niệm 20 Năm Thành Lập

Công ty Thanh Kim Long thường xuyên có các hoạt động xã hội, từ thiện góp phần chia sẻ giúp những hoàn cảnh khó khăn có một cuộc sống tốt đẹp hơn phần nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02839400991