Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức tham vấn sửa đổi, bổ sung nghị định 06/2022/NĐ-CP

Ngày 9/5 tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên môi trường đã tổ chức Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2022/NĐ-CP của Chính phủ và dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tham dự hội thảo có các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan, các Hội, hiệp hội, doanh nghiệp trong lĩnh vực liên quan. 

Mở ra triển vọng mới cho thị trường các-bon Việt Nam

Theo Tăng Thế Cường, Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu, bối cảnh thị trường các-bon và nhu cầu trao đổi tín chỉ các-bon trên thế giới phát triển nhanh chóng đặt ra những yêu cầu về mặt cơ sở pháp lý để sớm đưa thị trường trao đổi hạn ngạch phát thải và tín chỉ các-bon đi vào vận hành tại Việt Nam.

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2022/NĐ-CP được xây dựng nhằm mục đích:

  • Hoàn thiện quy định về tăng cường công tác kiểm kê khí nhà kính, phục vụ phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính và chuẩn bị cho thị trường các-bon.
  • Quy định chi tiết về tổ chức thị trường các-bon, quản lý tín chỉ các-bon trong nước, trao đổi hạn ngạch và tín chỉ các-bon trên sàn giao dịch các-bon trong nước.
  • Quy định về trao đổi tín chỉ các-bon quốc tế theo quy định của Thỏa thuận Paris.
  • Bổ sung quy định về bảo vệ tầng ô-dôn.

Hội tụ ý kiến đóng góp từ các bên liên quan

Tại Hội thảo, đại diện ban soạn thảo đã trình bày chi tiết các nội dung sửa đổi, bổ sung trong dự thảo Nghị định. Các đại biểu tham dự đã thảo luận sôi nổi và đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho dự thảo Nghị định, tập trung vào các vấn đề:

  • Tính khả thi của các nội dung sửa đổi, bổ sung.
  • Thuận lợi và khó khăn trong triển khai thực hiện các quy định mới.
  • Trách nhiệm của các Bộ, địa phương, doanh nghiệp trong việc thực hiện các nội dung được nêu trong dự thảo Nghị định.

Ông Phạm Văn Hùng, đại diện Ban Pháp chế, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), bày tỏ lo ngại về khả năng đáp ứng của các doanh nghiệp nội địa đối với các quy định mới, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ông Hùng đề nghị cơ quan soạn thảo cần có lộ trình cụ thể để hỗ trợ các doanh nghiệp này tiếp cận thị trường các-bon.

Đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đề xuất cần có cơ chế tạo thuận lợi cho các nhà máy điện than trong việc đảm bảo nhiệm vụ cung ứng điện, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu điện quốc gia ngày càng tăng.

Bà Lê Thị Mai Hoa, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, mong muốn Nghị định mới sẽ hướng dẫn rõ hơn về các nội dung thẩm định, quy trình và việc hoạt động của Hội đồng thẩm định, sử dụng ngân sách nhà nước hay tích hợp vào phí, lệ phí

Hướng tới hoàn thiện cơ chế pháp lý

Ông Tăng Thế Cường, Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu, cho biết: “Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự Hội thảo để hoàn thiện dự thảo Nghị định và Thông tư trước khi trình Chính phủ ban hành. Việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 06/2022/NĐ-CP là cần thiết để hoàn thiện cơ chế pháp lý cho thị trường các-bon tại Việt Nam, góp phần giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường.”

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường


Thanh Kim Long Co. SINCE 1994

51 Đoàn Như Hài, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: (+84) 28 3940 0991

Website: www.thanhkimlong.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02839400991