Thông tin cơ bản

  • Định lượng:11.3 kg (
  • Thành phần:PENTAFLUOROETHANE; 1,1,1-TRIFLUOROETHANE
  • Ứng dụng:Dân dụng, thương mại, công nghiệp
  • Bảo quản:Ở nhiệt độ thường
  • Chỉ số GWP:4000

Gas Lạnh Kalton R507 (11.3 kg)

thông tin liên quan

Hợp tác cùng đối tác agas

Đại diện Thanh Kim Long có buổi làm việc hợp tác chiến lược cùng đối tác Agas...

+ Xem ngay

hợp tác cùng SHANDONG DONGYUE

Thanh Kim Long hợp tác cùng đối tác ...

+ Xem ngay

chương trình từ thiện

Thanh Kim Long thường xuyên tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện ...

+ xem ngay

02839400991