Thông tin cơ bản

  • Định lượng:13,60Kg(net)/bình and 22,70kg(net)/bình và ISOTank
  • Thành phần:CHLORODIFLUOROMETHANE
  • Bảo quản:Ở nhiệt độ bình thường
  • Chỉ số GWP:0.034
  • Chỉ số ODP:1700

Gas Lạnh DY R-22

thông tin liên quan

Hợp tác cùng đối tác agas

Đại diện Thanh Kim Long có buổi làm việc hợp tác chiến lược cùng đối tác Agas...

+ Xem ngay

hợp tác cùng SHANDONG DONGYUE

Thanh Kim Long hợp tác cùng đối tác ...

+ Xem ngay

chương trình từ thiện

Thanh Kim Long thường xuyên tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện ...

+ xem ngay

02839400991