Thông tin cơ bản

  • Định lượng:10,90Kg(net)/bình
  • Thành phần: Tetrafluoroethane, Trifluoroethane, Pentafluoroethane
  • Ứng dụng:Dùng trong công nghiệp lạnh, trong tủ đông, xe đông lạnh...
  • Bảo quản:Ở nhiệt độ bình thường
  • Chỉ số ODP:3900
  • Đặc điểm khác:

Gas Lạnh A-Gas R404A

thông tin liên quan

Hợp tác cùng đối tác agas

Đại diện Thanh Kim Long có buổi làm việc hợp tác chiến lược cùng đối tác Agas...

+ Xem ngay

hợp tác cùng SHANDONG DONGYUE

Thanh Kim Long hợp tác cùng đối tác ...

+ Xem ngay

chương trình từ thiện

Thanh Kim Long thường xuyên tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện ...

+ xem ngay

02839400991